שאלה עם ממצא נוסף

יש לכם שאלה ? ד"ר סיגל ענה אישית לאלפי שאלות של גולשים. בתחתית כל כתבה באתר ניתן לכתוב שאלה לד"ר סיגל.
11 במאי 2013

שאלה עם ממצא נוסף

שאלה
לפני מספר ימים בנוסף לממצא נוסף של רושם של מוקדים מסויידים זעירים בתוך
האונה השמאלית
ד"ר ברונו שלום רב
אבקש אבחנה לממצא שקיבלתי באולטראסאונד האחרון שביצעתי לפני מספר ימים
הממצא :אונה ימנית 4.4*1.1*1.9 ס"מ במרכז האונה הודגמה קשרית היפואקוגנית בגודל כ0.5*0.7 ס"מ
בעלת גבולות סדירים עם HALLO מסביב ללא הסתיידויות .
ציור ווסקולרי של הקשרית קלוש .
בקוטב התחתון של האונה הודגם מוקד היפפואקוגני זעיר בגודל 0.3 ס"מ לא הודגמו הסתידויות.

אונה שמאלית 3.9*1.3*0.8 ס"מ בקוטב התחתון של האונה הודגם מוקד היפואקוגני בגודל 0.5*0.3 ס"מ בעל גבולות סדירים.
רושם שישנם שני מוקדים מסוידים זעירים בתוכו, ציור ווסקולרי של המוקד קלוש .
במשולש הקדמי מימין הודגמה בלוטת לימפה כ 0.6*1.2 ס"מ ומספר בלוטות לימפה קטנות יותר .
תת לסתי משמאל , הודגמה בלוטת לימפה כ1.3*0.5 ס"מ ומספר בלוטות לימפה יותר קטנות .
באזור בלוטת פרוטיס השמאלית הודגמה בלוטת לימפה כ0.7*1.3 ס"מ .
במשולש הקדמי משמאל , הודגמו מספר בלוטות לימפה הגדולה כ0.4*1.4 ס"מ
צורה ומרקם של כל בלוטת לימפה בצוואר שמורים.
אבקש ממך אבחנה

במשלוש הקדמי מימין הודגמה בלוטת לימפה כ 0.6*1.2 ס"מ ומספר בלוטות לימפה קטנות יותר .
תת ליתי משמאל , הודגמה בלוטת לימפה כ 1.3*0.5 ס"מ ומספר בלוטות לימפה קטנות יותר .
באזור בלוטת פרוטיס השמאלית הודגמה בלוטת לימפה כ 0.7*1.3 ס"מ .
במשולש הקדמי משמאל הודגמו מספר בלוטוצתת לימפה הגדולה כ 0.4*1.4 ס"מ
צורה ומרקם של בלוטות לימפה בצוואר שמורות .

ד"ר ברונו סיגל

אני מציע לבצע דיקור אבחנתי לקשר באונה הימנית.  036969999 .


בברכה, ד"ר ברונו סיגל