papillary thyroid carcinoma

יש לכם שאלה ? ד"ר סיגל ענה אישית לאלפי שאלות של גולשים. בתחתית כל כתבה באתר ניתן לכתוב שאלה לד"ר סיגל.
18 באפריל 2019

papillary thyroid carcinoma

שלום לכולם.אני מבקש לדעת בבקשה האם
CARCINOMA IN CITU יש לה מאפיינים שונים
מpapillary thyroid carcinoma לצורך האבחנה הפתולוגית? ואם כן,בקצרה מי מהשתיים מתאים להגדרה הבאה?
הגדרה: גידול של תאים ממאירים הגדלים באופן בלתי מבוקר וחודרים ומתפשטים לרקמות הסביבה או לרקמות אחרות.
האם-papillary thyroid carcinoma יותר אלים
תודה,וחג אביב שמח לרופא