US וCT

יש לכם שאלה ? ד"ר סיגל ענה אישית לאלפי שאלות של גולשים. בתחתית כל כתבה באתר ניתן לכתוב שאלה לד"ר סיגל.
23 בפברואר 2018

US וCT

‎שלום, אני בת 42 עשיתי US בטן עליונה
‎מעקב עבור אבן 3 סמ ידוע ותוצאה :
‎באיזור פונדוס הכיס אבן גדולה שהודגמה בבדיקה הקודמת, הפעם נמצא בתוך ממצא סולידי אקוגני פיליפאידי אשר מתבלט לנהור הכיס ומתמשך עם עיבוי מקומי של הדופן לכיוון גוף כיס המרה, קשה למדידה,לפחות שליש של הכיס תפוס עם התהליך הזה.
‎כל השאר תקין
‎נשלחתי ל СТ
‎תוצאות:
‎אבן גדולה בכיס המרה, דופן הכיס מתאדרת בצורה בולטת . לקורולציה סונוגרפית .
‎כל השאר תקין
‎מה זה אומר ״מתאדרת בצורה בולטת״?
‎עשית US חוזר:
‎כיס המרה ברוחב תקין. אבן גדולה ,לא ניידת עד 3 סמ בפונדוס הכיס.
‎לא זוהו נגעים דופניים חשודים בכיס.
‎כל השאר תקין

‎למה אבן לא ניידת?
‎איך יכול להיות שהתוצאה שניה שונה מהראשונה?
‎אני בלחץ. האם זה חשוד ?

ד"ר ברונו סיגל
יש לך אבן גדןלה בכיס המרה  ובגלל גודלה היא לא ניידת וזה דוקא לטובתך.האדרה בדופן יכולה לבעיד על תהליך דלקתי או אחר. בקיצור : תני להסיר לך את כיס המרה בהקדם.
בברכה, ד"ר ברונו סיגל